Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Jak założyć własny żłobek?

Opiekowanie się dziećmi i wspieranie ich w rozwoju to pasja, która może stać się również Twoim źródłem dochodu. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a także zastanawiasz się, jak założyć własny żłobek, zapraszamy do zapoznania się z niniejszym poradnikiem – poznasz tutaj najważniejsze przepisy oraz programy, które umożliwiają uzyskanie dofinansowania.

Kto może założyć żłobek?

Placówkę może otworzyć:

  • osoba prywatna,
  • osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
  • jednostka samorządu terytorialnego,
  • instytucja publiczna.

Odpowiadając na pytanie „jak założyć żłobek”, warto wziąć pod uwagę również formę działalności gospodarczej — dopuszczalna jest każda z wyjątkiem spółki partnerskiej. Dużą popularnością cieszy się jednoosobowa działalność gospodarcza oparta na wpisie osoby fizycznej do CEIDG, choć w wypadku większych placówek często wybierana jest forma spółek osobowych i kapitałowych z wpisem do KRS.

Jak założyć żłobek — ważne przepisy prawne

Działalność placówek opiekujących się najmłodszymi dziećmi jest regulowana w przepisach dwóch aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jeśli zastanawiasz się, jak założyć żłobek, przepisy powyższych aktów określają najważniejsze wymogi formalne. Ich regulacje obejmują m.in. maksymalny czas opieki (nie może on przekroczyć 10 godzin dziennie) czy wymóg uzyskania zgody Sanepidu. Przepisy uwzględniają także wymogi lokalowe, takie jak powierzchnia, sposób pokrycia ścian czy kryteria stosowane wobec wyposażenia. Znajdziesz w nich także wymagania dotyczące kwalifikacji personelu: dyrektora i opiekunek.

Nie sposób zapomnieć również o budżecie potrzebnym na start, aby założyć żłobek. Pamiętaj więc, że możesz uzyskać dofinansowanie, np. z programu rządowego Maluch+ lub z dotacji unijnych. Wydatki na dostosowanie lokalu wynoszą zwykle od kilkudziesięciu do aż stu tysięcy złotych, dlatego początkowe wsparcie może okazać się dużą ulgą.

Cookie Consent with Real Cookie Banner