Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Szkolenie dla dziennego opiekuna 160h

130 godz. teorii i 30 godz. praktyk zawodowych

Cena: 890zł

Szkolenie przeznaczone dla osób, które na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, chcą zdobyć kwalifikacje do pracy jako dzienny opiekun.

Zapisując się na szkolenie i opłacając fakturę, otrzymujesz dostęp do platformy, na której możesz uczyć się w każdej wolnej chwili, bez wychodzenia z domu.

Na wystawionym przez nas zaświadczeniu nie będzie informacji, że kurs był przeprowadzony w  formie online.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu, otrzymasz od nas uprawnienia do pracy na stanowisku dziennego opiekuna, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie obejmuje 130 godzin na przyswojenie teorii oraz 30 na praktykę zawodową, a to oznacza, że kolejna partia materiału będzie się odblokowywać stopniowo przez kolejne dni. 

Otrzymasz maila przypominającego o następnych lekcjach.

 

AUTOR SZKOLENIA: mgr Marta Żak – pedagog opiekuńczo-wychowawczy z ponad 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu żłobkami i przedszkolem na terenie Wrocławia. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy a także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i RODO.  

Jakie są wymagania?

osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, (…)”

nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Program szkolenia

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka - 10 h
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3 - 5 h
 • mechanizmy rozwoju dziecka- 5 h
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 5 h
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) – 20 h
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka – 5 h
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się – 20 h
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne – 20 h
 • wprowadzanie dziecka w kulturę, - 5 h
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 15 h
 • odpowiedzialność prawna opiekuna – 5 h
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) – 10 h
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 h

Zapisz się na ten kurs

Cookie Consent with Real Cookie Banner