Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Uzupełniające szkolenie dla dziennego opiekuna 40h

40 godzin teorii

Cena: 200zł

Chcesz szybko i rzetelnie zwiększyć swoją wiedzę, dzięki czemu zyskasz nowe kompetencje do pracy? Oferujemy kurs uzupełniający na opiekuna dziennego w formie online, dzięki któremu w łatwy sposób będzie można przyswoić kompletną wiedzę – a to wszystko z przestrzeni domu lub biura. Szkolenie zakończone jest testem i krótką pracą pisemną, których pozytywny wynik umożliwi Ci otrzymanie wspomnianych uprawnień do opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Kurs trwa 40 h i jest podzielony na kilka sekcji, w których można wyróżnić m.in. udzielanie pierwszej pomocy. (Kod zawodu: 531108)

 

Jakie są wymagania?

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.): „Dziennym opiekunem może być osoba, która:

daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, (…)”

nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Program Szkolenia

 • Omówienie stanów bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
 • Postępowanie w przypadkach zadławienia, oparzenia, urazów, złamania
 • RKO dzieci i niemowląt
 • Postępowanie w przypadku gorączki
 • Obowiązki pracownika

 

 • Pojęcie stresu i mechanizm jego powstawania
 • Umiejętność identyfikacji napięcia i stresu u dziecka i poznanie sposobów na jego rozładowanie
 • Poznanie metod rozładowania własnego stresu i napięć
 • Mediacje z rodzicami, umiejętność prowadzenia rozmów z rodzicami konfliktowymi i roszczeniowymi
 • Wypalenie zawodowe

 

 • Metoda Marii Montessori
 • Metoda opowieści ruchowej J. G. Thulina
 • Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
 • Metoda twórcza Karola Orffa
 • Zabawy i ćwiczenia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Programy Aktywności "Świadomość Ciała, Kontakt i Komuni-kacja" Knillów
 • Dogoterapia
 • Muzykoterapia
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda stymulacji NDT-Bobath (ang. Neuro-Developmental-Treatment – terapia neurorozwojowa) lub Vaclava Vojty
 • Metoda integracji sensorycznej
 • Metoda „Dobrego startu” Marty Bogdanowicz

 

Jak się zapisać?

Przejdź do zapisów klikając w poniższy przycisk

Cookie Consent with Real Cookie Banner