Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80h

  • Szybki kurs
  • Kursy
  • Uzupełniające szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 80h

80 godzin teorii

Cena: 500zł

Jeżeli pragniesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, koniecznie sprawdź ofertę naszych szkoleń online, które możesz wykonać z zacisza własnego domu. Dużą popularnością cieszy się kurs uzupełniający opiekuna w żłobku, dzięki któremu będzie można sprawować opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Ponad 80 h teorii zakończone jest egzaminem, którego pozytywny wynik przyczyni się do uzyskania uprawnień do pracy nie tylko w żłobku, ale również w klubie dziecięcym. Aby uczestniczyć w kursie trzeba mieć co najmniej wykształcenie średnie. (Kod zawodu: 531107)

Jakie są wymagania?

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.):
„Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która (…) posiada co najmniej wykształcenie:

wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.”

średnie lub średnie branżowe oraz: a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Program szkolenia

 

  1. rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 5 h
  2. źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3 – 10h
  3. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10 h
  4. innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka – 20 h
  5. budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 15 h
  1. odpowiedzialność prawna opiekuna – 8 h
  2. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów – 12 h

Uprawnienia:

Możliwość podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych, lub jako prywatna opiekunka dziecięca. (Kod zawodu: 531107)

Zapisz się na ten kurs

Cookie Consent with Real Cookie Banner