Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Opiekunka dziecięca – nowy zawód i szansa na zatrudnienie

  • Szybki kurs
  • Blog
  • Opiekunka dziecięca – nowy zawód i szansa na zatrudnienie

Czasy, w których wybierało się jeden zawód na całe życie odeszły w niepamięć. Pęd życia, wypalenie zawodowe, potrzeba rozwoju spowodowały, że wielu ludzi szukając spokoju i oderwania od czynników nasilających stres, decyduje się na wybór innej ścieżki zawodowej.

Czasami wiązać się to może z koniecznością długiego dokształcania.

Zawód opiekunki dziecięcej to profesja przyszłościowa i niekoniecznie związana z ukierunkowaniem na studia wyższe.

Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym to osoba z wykształceniem z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa a także nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo wychowawczy.

Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aby wykonywać ten zawód wystarczy mieć średnie wykształcenie i ukończony 280 godzinny kurs dla opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, podczas którego 80 godzin przeznacza się na praktyki zawodowe.

Ukończony kurs opiekuna w żłobku daje możliwość podjęcia pracy w żłobkach i klubach dziecięcych dla każdej osoby, która oprócz średniego wykształcenia ma nieposzlakowaną opinię i nie była skazana wyrokiem sądu za jakiekolwiek przestępstwa.

Nowy zawód może okazać się wymarzoną ścieżką rozwoju dla osób lubiących kontakt z małymi dziećmi, które spełniają się w pomaganiu innym. Ze względu na stosunkowo niewielki czas potrzebny dla uzyskania kwalifikacji, na taką ścieżkę rozwoju można pozwolić sobie nawet po kilkunastu latach pracy w innym zawodzie.

 

Pracodawca przy zatrudnieniu a następnie okresowo wysyła opiekunki na szkolenie BHP i z pierwszej pomocy, co wiąże się z aktualnymi przepisami prawa.

 

Jeżeli kandydatka do pracy jako opiekunka w żłobku nie będzie posiadała książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych będzie musiała ją wyrobić. Taka książeczka wydawana jest na podstawie badania kału. Nie wymaga się zazwyczaj ponownego badania próbek w przyszłości. Konieczne jest jedynie podbijanie książeczki na kolejny okres u lekarza medycyny pracy.

 

Dokumentem wymaganym w pracy z dziećmi będzie również zaświadczenie o niekaralności, które opłaci pracodawca.

 

Praca z dziećmi niesie ze sobą wiele satysfakcji. Ma dużo plusów, bo jest to zajęcie, w którym dysponuje się wolnymi weekendami a czas pracy jest przewidywalny (w okresach otwarcia placówki).

 

Na jedną opiekunkę w żłobku przypada ósemka dzieci a jeżeli są to dzieci, które nie potrafią samodzielnie chodzić, są poniżej 1 roku życia, to jedna pani zajmuje się piątką dzieci.

 

Jeżeli grupa liczyć będzie przykładowo 24 dzieci, to na sali będą znajdowały się co najmniej 3 opiekunki.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner