Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym 280h

Jakie są wymagania?

200 godz. teorii i 80 godz. praktyk zawodowych

Cena: 980 zł

Masz wykształcenie średnie i chcesz zmienić swój zawód? Aby zdobyć uprawnienia do pracy w żłobku czy w klubie dziecięcym wystarczy wziąć udział w kursie trwającym 280 h – z czego 200 h to teoria, natomiast 80 h to praktyki zawodowe. Szkolenie zostanie zakończone testem i krótką pracą pisemną. Pozytywny wynik umożliwi Ci realizowanie opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia. Na szkoleniach omawiane są m.in. psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, a także kompetencje, które powinien posiadać opiekun dziecka. Na kurs można zapisać się w kilku prostych krokach. (Kod zawodu: 531107)

 

AUTOR SZKOLENIA: mgr Marta Żak – pedagog opiekuńczo-wychowawczy z ponad 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu żłobkami i przedszkolem na terenie Wrocławia. Ukończone studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy a także szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i RODO.  

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.):

„Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która (…) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz:

przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (…)”

Program szkolenia

 • adaptacja jako rezultat rozwoju - 5 h
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia - 5 h
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki - 5 h
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki - 5 h
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym - 5 h
 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka - 5 h
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3 - 5 h
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka - 5 h
 • mechanizmy rozwoju dziecka- 5 h
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka – 10 h
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) – 30 h
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka – 5 h
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się - 35 h
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne – 30 h
 • wprowadzanie dziecka w kulturę, - 5 h
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka – 5 h
 1. odpowiedzialność prawna opiekuna – 5 h
 2. podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) – 10 h
 3. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – 10 h
 4. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów – 5 h
 5. emisja głosu – 5 h

Uprawnienia po ukończeniu szkolenia: 
Możliwość zatrudnienia w publicznych i niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych, lub jako prywatna opiekunka dziecięca. (Kod zawodu: 531107)

Cookie Consent with Real Cookie Banner