Szybki KursSzybki KursSzybki Kurs

Zmiany programowe w szkoleniach dla opiekunek

Opieka nad najmłodszymi wymaga szeregu kwalifikacji. Personel placówki powinien nie tylko świetnie rozumieć potrzeby emocjonalne i rozwojowe maluchów, lecz także świetnie komunikować się z ich rodzicami, aby zapewnić owocną współpracę. Planujesz dodatkowe szkolenia dla opiekunek w żłobku, którym zarządzasz? A może szukasz kursu zawodowego online, który pozwoli Ci rozpocząć karierę w tej branży? Jeśli tak, poznaj najnowsze zmiany programowe i wytyczne.

Szkolenia zawodowe stacjonarne i online dla opiekunek w żłobku — co zmieniło się w 2023 roku?

We wrześniu do Dziennika Ustaw trafiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2023 poz. 1998). Aktualizacja przepisów rozszerza zakres kursów zawodowych — szczególny nacisk kładąc na ich kompetencje związane z ochroną praw najmłodszych oraz sposobów na efektywną komunikację z rodzicami. W praktyce oznacza to, że szkolenia dla opiekunek w żłobku powinny teraz obejmować szerszy zakres zagadnień w tych obszarach. Obecny personel może z kolei skorzystać z dodatkowych kursów zawodowych online lub stacjonarnie, aby uzupełnić wiedzę.

Które bloki tematyczne uległy zmianie zgodnie z aktualizacją rozporządzenia?

Największa aktualizacja dotyczyła sposobów zdobywania kompetencji z zakresu pierwszej pomocy. Ten blok tematyczny nie może być już realizowany metodami kształcenia na odległość i nawet w przypadku szkoleń online, będzie realizowany stacjonarnie. Nowelizacja prawa dotyczyła także bloku szkoleniowego dotyczącego rozwoju na etapie wczesnego dzieciństwa — w tej sekcji rozwinięto kwestie dotyczące środowiska rodzinnego i jego wpływu na rozwój malca. Kursy powinny także poruszać kwestię pracy opiekunek w żłobku nad grupami zróżnicowanymi etnicznie i językowo.

Nowelizacja objęła także złożoną kwestię stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka. Zgodnie z ustawą w obecnym brzmieniu obowiązkowe szkolenie, które przejdzie opiekun w żłobku, obejmuje m.in. czynności pielęgnacyjne i zdrowotne nad malcem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się. Zmiana dotyczyła rozszerzenia wymaganej na kursach wiedzy o metody terapeutyczne stymulowania najmłodszych ze specjalnymi potrzebami, np. tych z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju.

Cookie Consent with Real Cookie Banner